Salı, Mayıs 03, 2011

Bilişim Teknolojileri için de çılgın projeler bekleniyor ???

merhaba:
başlığı bugün aldığım bir mailden aldım. BT Haberin bu sayısında aşağıdaki makaleyi okumaya başlayınca gene aynı şeyleri hatırlamaya başladım. Temel eğitim seviyesindeki öğrencilerimize ileride çok fazla kullanmayacakları ya da bütün hayatları boyunca sürekli olarak kullanmayacakları bilgi ve becerileri kazanmaları için saatler/haftalar/aylar/yıllar boyu dersler verirken Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusundaki dersleri müfredattan kaldırarak aşağıdaki projleri yapacak insanları nereden bulacağız? Yazının bir bölümü aşağıda;

Bilişim için de çılgın projeler bekleniyorBilisim_IcindeTürkiye 12 Haziran 2011 tarihinde bir seçim yarışına daha girecek. Partiler birbiri ardına projelerini açıklıyorlar. Hatta projeler “çılgın proje” olarak da adlandırılıyor. Partiler seçim beyannamelerini tamamladı ve bu beyannamelerde sunduğu vaatlerle vatandaşlardan oy istiyorlar. Demokrasi anlayışından yeni anayasaya, insan haklarından ekonomiye kadar birçok projenin sunulduğu seçim beyannamelerinde partilerin bilgi ve iletişim teknolojileri konusundaki vaatleri neler oldu?
Partiler, 2011 seçim beyannamelerinde daha önceki seçim beyannamelerine oranla, bilişim, bilgi toplumu, e-devlet ve bilgi ve iletişim teknolojileri kavramlarını çok daha yoğun biçimde kullanıyor. Seçim beyannamelerindeki birçok başlık için geç kalınmış olsa da bilgi ve iletişim sektörünün gerek katma değer gerekse Türkiye’nin geleceği açısından öneminin farkına varıldığının göstergesi.
Partilerin sektöre yönelik vaatleri şu başlıklar altında:
AKP tarafından değinilen başlıklar
l Sabit ve mobil iletişim ve genişbant erişimi
l Fiber altyapı
l Bilişim Vadisi
l Yerli bilişim ürünleri
l e-Ticaret
l e-Dönüşüm
l e- Devlet
l Kağıtsız kamu hizmeti ve e-devlet
l Bilgisayar okuryazarlığı
l Siber güvenlik ve siber tehdit
l Karasal sayısal TV yayıncılığı
l Acil durum haberleşme sistemi
l Yerli cep telefonu üretimi
l Çağrı merkezleri ve veri merkezleri
l Yerli uydu yapımı
l Ar-Ge destekleri.

CHP tarafından değinilen başlıklar
l Jenerik teknolojiler
l Ar-Ge ve inovasyon
l Üniversite – sanayi işbirliği
l Teknokentler
l Yazılım
l Genişbant
l Yasal değişiklikler
l Avrupa’nın bilişim ve
yazılım üssü
l Bilişim reformu
l e-Devlet
l Veri paylaşımı
l Telif hakları
l Dezavantajlı kesimlere ücretsiz internet
l Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı.
MHP tarafından değinilen başlıklar
l Bilime önem verilmesi
l Ar-Ge
l Bilgi toplumu
l Milli Yenilik Sistemi
l ATAM
l Sosyal bilimler
l Ucuz hızlı haberleşme
l Sayısal yayıncılık
l e-Yaşam
l Bilişim Vadisi
l Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı
l e-Devlet.

-------------------------------------------------
büyük bir ihtimalle diğer partilerin de bunlara benzer hedefleri/düşünceleri/planları vardır. Ülkemizde hayal ticareti serbest piyasa koşullarına uygun? olarak oluşmadığı, kontrol edilmediği için herkes korkusuzca hayal ticareti yapabiliyor. Yukarıdaki hedeflere ulaşmanın temel koşulu Bilişim Teknolojileri konusunda yetişmiş insan gücünden geçmektedir. Bu konuda iddialı olan mucize ülkelere bakıldığında bu işi şansa bırakmadıkları kolayca görülebilir. Biz ise, bu işi öğrenciler kendi kendilerine öğrenebilir diyerek tamamen şansa bırakmış durumdayız. Ne diyeyim, bu yolla başarılı olursak bu gerçekten Türk mucizesi olarak alan yazında müstesna yerini alacaktır.

saygılarımla,
M. Yaşar Özden

Pazar, Mayıs 01, 2011

PISA (Programme for International Student Assessment) 2009 ICT Sonuçları

merhaba:
OECD tarafından gerçekleşitirilen PISA (Programme for International Student Assessment) sınavının 2009 yılına ait olan sonuçları daha önce yayınlanmıştı. İlgilenenler aşağıdaki bağlantıdan rapora ulaşabilirler;
OECD-PISA
Sayfaya eriştikten sonra sayfayı biraz aşağıya doğru kaydıracak olursanız 6. kısım olarak;

Volume VI, Students on Line: Reading and Using Digital Information, explores students’ use of information technologies to learn (forthcoming - June 2011)

ifadesiyle karşılaşacaksınız. Bunun anlamı, ICT konusunda öğrencilerimizin elde edeceği sonuçlar önümüzdeki haziran ayı içerisinde bu siteden erişime açılacak. Bu sonuçları 2006 yılıyla kıyaslama yapma şansını elde edebileceğiz. Ben, 2009 yılında 2006'ya nazaran çok büyük değişim beklemiyorum, ama asıl değerlendirmeyi 2012 yılında yapabileceğimizi düşünüyorum. Nedenine gelince, bunun için çok zeki olmaya gerek yok. 2007 yılından itibaren, K-8 öğrencileri için Bilişim Teknolojileri dersleri yapılan bir değişiklikle zorunlu olmaktan çıkarıldı, hafta ders saati 1 (bir) saate indirildi ve dersin kredisi sıfırlandı. Bunun bir sonucu olmalı. Bizde öğrencilerin çoğunun evinde bilgisayar olmadığı için Anadolu'da birçok okulda öğrencilerin bilgisayara dokunabildikleri tek ders olan bu dersin yukarıdaki formata çevrilmesiyle öncelikle K-8 seviyesindeki ortalama 45 dakika olan bilgisayar kullanım seviyesi düşecektir, daha sonra da bu düşük seviyeyle elde ettiğimiz sonuçlar değişecektir. Umarım ve isterim ki zaman beni haksız çıkarsın. Bu konuda PISA-ICT sonuçlarına etki edecek bir faktör, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Projesi (Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin ruhuna FATİHA Projesi) olacaktır. Bu proje için de okullardaki BT sınıfları bozuluyor duyumları etrafta paylaşılıyor, umarım yanlış bilgidir. Ayrıca, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğretmenleri artık dersleri olmadığı için başka yerlere tayin ediliyormuş.
Hep birlikte dua edelimde Uluslararası değerlendirmeler bu uygulamaları desteklesin. Olmazsa, kim bu kadar para ve emeğin hesabını verecek? bu geçen zaman nasıl telafi edilecek.
Bekleyip görelim derim.