Cuma, Mart 28, 2014

Nerem Doğru ki?

merhaba:
Yüksek Öğretim Kurulu sayfalarındaki duyurulara bakınca;

http://yok.gov.tr/web/guest/duyurular

aşağıdaki duyuruyu gördüm;


Lisans Öğrencileri için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı


Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile belirlenen ve öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarından mezun olanlar için geçerli pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının, söz konusu yükseköğretim programlarına devam eden lisans öğrencileri için de açılarak;

(a) programın, bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi bulunan yükseköğretim kurumlarında açılmasına,

(b) bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi açılmamış yükseköğretim kurumlarının, program açma yetkisi bulunan bir üniversiteyle işbirliği yapmasına,

(c) derslerin, öğrenci tercihleri dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarının imkânları dâhilinde, I. öğretim, II. öğretim, hafta sonu, yaz okulu, uzaktan ve açık öğretim gibi farklı alternatifler dâhilinde verilebilmesine,

(d) sınıf içi uygulama gerektirmeyen teorik derslerin, öğrenci talepleri dikkate alınarak fakülte yönetim kurulu kararıyla, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden kredi tamamlama şeklinde alınmasına imkân sağlanması için söz konusu üniversitenin yetkilendirilmesine,

(e) 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında son sınıfta okuyan öğrencilerin programı tamamlamalarını sağlamak amacıyla, teorik dersleri Açık Öğretim Fakültesi'nde, uygulamalı dersleri de yukarıdaki esaslar (a, b, c) çerçevesinde 2014 yılı sonuna kadar tamamlamalarına imkân sağlanmasına,

(f) 2014-2015 Eğitim-öğretim yılında son sınıfı okuyacak öğrencilerin, programı iki yarıyılda tamamlamalarını sağlamak amacıyla, kayıtlarının yapılarak teorik dersleri Güz döneminde Açık Öğretim Fakültesi'nde, uygulamalı dersleri de yukarıdaki esaslar (a, b, c) çerçevesinde 2014-2015 Eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde tamamlamalarına imkân sağlanmasına,

(g) programı talep eden öğrenci sayısı, üniversitelerin kontenjan talepleri ve öğretim üyesi yeterliliği dikkate alınarak pedagojik formasyon eğitimi sertifika program kontenjanlarının, her yıl için Yükseköğretim Kurulu tarafından plânlanmasına,

(h) yukarıdaki konularla ilgili olarak ‘Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar'ı güncellemek üzere, gerekli düzenlemelerin yapılmasına,

karar verilmiştir.


bu muhteşem düşünceler niçin daha önce benim aklıma gelmedi diye epeyce hayıflandıktan sonra neden bu kadar pratik ve uygulaması kolay bir yönetmin diğer meslek dalları için uygulanmadığını düşünmeye başladım. Örneğin; Bütün lisans öğrencilerimize lisans öğrenimleri sırasında Öğretmenlik Mesleği için uygulanması düşünülen bu dahice uygulama hayata acilen geçirilerek hepsine yukarıdaki çerçevede önerilen yol ve yöntemlerle Tıp, Mühendislik, Hukuk v.b. alanlarda verilecek belgelerle o meslekleri de icra etme yetkisi verilecek olursa ilgili alanlardaki nitelikli personel açığımız acilen kapatılmış olmaz mı? neden olmasın? konu Öğretmenlik olunca oluyor? :-). PISA 2012 sonuçlarının gösterdiği gerçek Nitelikli Öğretmene sahip olanların fark yarattığı şeklinde. Eğer yukarıdaki yol/yöntemler nitelikli Öğretmen yetiştirmeye yeterse diğerleri için de yeterli olmalı.

Saygılarımla

"Eğer yanlış trene binmişseniz, koridorda ters yönde yürümeniz sizi hedefinize götürmez" Dietrich Bonhoeffer

M. Yaşar Özden