Perşembe, Nisan 26, 2018

Yükseköğretim Kurulu, Öğretmen Yetiştirme Programları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeliği Programının Sayılar Üzerinden Değerlendirilmesi


Merhaba:
Son iki gündür sosyal medyada Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlandığı söylenen 25 Öğretmen yetiştiren bölüme ait programlar paylaşılıyor. 1998 ve 2006 yıllarında hazırlanan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programı çalışmalarına doğrudan katılan bir akademisyen olarak ilk bakışta gördüğüm bazı sayılar noktaları paylaşmak amacıyla yazıyorum. 

T
T %
U
U %
K
AKTS
SAAT
YÜZDE
MB
Meslek Bilgisi
42
77.78
12
22.22
48
83
54
32
GK
Genel Kültür
23
92.00
2
8.00
24
37
25
16
AE
Alan Eğitimi
69
79.31
18
20.69
78
120
87
52
Genel Toplam
134
80.72
32
19.28
150
240
166
100

BÖTE programında derslerin toplam 166 saatinin %80.72’si teorik, %19.28’i ise uygulamalı derslerden oluşuyor. Genel olarak teknik bir alan olduğu düşünülen bu bölümler ve mezunları için alanda görev yaparken uygulama kaynaklı sorunlar karşısında çaresiz öğretmenler göreceğimizi ön görmek çok abartılı olmayacaktır.

Programda üçüncü yarı yılın ilk döneminden başlayarak 16 adet seçmeli ders önerilmiş bunlardan 6 tanesi Meslek Bilgisi (MB), 6 tanesi Alan Eğitimi (AE), 4 tanesi ise Genel Kültür (GK) olarak programa yerleştirilmiştir. İlginç bir tesadüf olarak bütün programlarda bu seçmeli dersler aynı dönemlerde aynı oranlarda yer almaktadır. Bu ise insanın aklına bir üst akıl mı? programları yaptı hissini vermektedir. 😊 Şaka bir yana hemen hemen bütün programlarda seçmeli derslerin aynı şekilde yer alması bütün programların aynı elden çıktığı hissini vermektedir. Seçmeli derslerdeki bu dağılım Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans programında biraz şablonun dışına çıkmış gibi görünmektedir.

Seçmeli derslerdeki garip bir başka nokta ise MB, AE, ya da GK grubu olmasından bağımsız olarak bütün dersler 2  (2-0-2)(T-U-K) kredi olarak görünmektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojleri Bölümü özelinde bakıldığında teknik becerilerin geliştirilmesi önemli olan bir bölümde seçmeli olarak alınacak derslerin hepsinin uygulama saati içermemesini açıklamak için epeyce çaba gerektirecektir.

Programın içeriği konusunda da yazılabilecek çok şey var ama öncelikle ders içeriklerini görmek gerekecek, ders içeriklerini gördükten sonra o konuda da görüşlerimi paylaşacağım.

Saygılarımla,

26 Nisan 2018