Salı, Aralık 06, 2022

TPACK for All

Merhaba; 

Hazır Öğretmen Yetiştirme Programları tartışılırken bir öneride ben yapayım "TPACK For All" bu sefer sadece Öğretmen yetiştirme değil bütün öğretim programları, alan bilgisi, mesleki bilgi ve Teknolojik formasyon olarak düzenlensin, değilse tren gene kaçacak.

TPACK for All

Bu öneriye kaynak olan düşünce için daha fazla bilgi aşağıdaki adresten alınabilir;

TPACK ORG

Hadi hayırlısı :-)


Salı, Kasım 15, 2022

Bilgisayar Eğitimi.

Merhaba:
Bilgisayar Eğitimi konusunda çok sayıda yazı yazdım fakat çok etkilenen olmadığını düşünerek uluslararası alan yazından örnekleri paylaşmanın faydalı olacağını düşünerek bu yazıyı yazmaya karar verdim :-) yazının temelini oluşturan dokümana aşağıdaki adresten erişmek mümkün (resme tıklayarak görebilirsiniz).What is Computer Science? başlığının altında;

"Computing education in K–12 schools includes computer literacy, educational technology, digital citizenship, information technology, and computer science. As the foundation for all computing, computer science is “the study of computers and algorithmic processes, including their principles, their hardware and software designs, their applications, and their impact on society” (Tucker et. al, 2006, p. 2). The K–12 Computer Science Framework organizes this body of knowledge into five core concepts representing key content areas in computer science and seven practices representing actions that students use to engage with the concepts in rich and meaningful ways."

Bu paragrafı GOOGLE çeviri kullanarak Türkçeye çevirdiğimizde;"K-12 okullarında bilgisayar eğitimi, bilgisayar okuryazarlığı, eğitim teknolojisi, dijital vatandaşlık, bilgi teknolojisi ve bilgisayar bilimini içerir. Tüm bilgi işlemin temeli olan bilgisayar bilimi, "ilkeleri, donanım ve yazılım tasarımları, uygulamaları ve toplum üzerindeki etkileri dahil olmak üzere bilgisayarların ve algoritmik süreçlerin incelenmesidir" (Tucker ve diğerleri, 2006, s. 2) . K–12 Bilgisayar Bilimi Çerçevesi, bu bilgi birikimini bilgisayar bilimindeki temel içerik alanlarını temsil eden beş temel kavram ve öğrencilerin kavramlarla zengin ve anlamlı yollarla ilgilenmek için kullandıkları eylemleri temsil eden yedi uygulama halinde düzenler."

Bu kısımda yer alan "Computing Education" terimi için GOOGLE şöyle diyor;

K-12 okullarında ifadesi bizdeki Temel Eğitime (TE12) karşılık gelmektedir. Bu durumda Temel Eğitim okullarındaki Bilgisayar Eğitimi için düşünmemiz gereken başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Bilgisayar okuryazarlığı, 
  • Eğitim teknolojisi, 
  • Dijital vatandaşlık, 
  • Bilgi teknolojisi ve 
  • Bilgisayar bilimini içerir. 
Tüm bilgi işlemin temeli olan bilgisayar bilimi, "ilkeleri, donanım ve yazılım tasarımları, uygulamaları ve toplum üzerindeki etkileri dahil olmak üzere bilgisayarların ve algoritmik süreçlerin incelenmesini içermektedir.

Bütün bu başlıkları göz önüne aldığımızda "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Bölümleri (BÖTE)" ihtiyacı karşılama konusunda bir çözüm olarak düşünülebilir. BÖTE bölümlerinin kurulma amacı da yukarıda kısaca TE-12 okullarındaki bu ihtiyacı karşılamak amacıyla gerekli olan ÖĞRETMENLERİ yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. Fakat, zaman içerisinde Bilgisayar Bilimi kısmında olan gelişmelere uygun olarak bu bölümlerin programları güncellenmedi ve Öğretim Üyesi kadrosu ise Eğitim/Öğretim Teknolojisi boyutunda baskın olmaya başlayınca Öğretmenlik misyonu yerine farklı isimlerle Öğretmenlik dışı alanlara yönelmeler başladı. Aslında, Eğitim/Öğretim Teknolojisinin TE-12 okullarında diğer Öğretmenlik alanlarında olduğu bir görev alarak öğrencilere aktarabileceği bir alan olmadığı için sorun büyüyerek günümüze kadar geldi. Bunun sonucunda, TE-12 okullarındaki görev tanımlarının net olmaması ve buna bağlı olarak bu okullarda okutulacak derslerin programları ve önemi tam anlaşılamadığı için Türk gibi başlanılan bir iş gene yarım yamalak ortada kaldı.

TOGG, İHA, SİHA, AI, IoT, yerli uçak, yerli teknolojilerin havalarda uçuştuğu bir çağda TE-12 okullarında öğrenciler bu gibi teknolojileri üretebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmasına yardımcı olacak Bilgisayar Öğretmenlerini görmeden ve ilgili dersleri almadan hayata hazırlanmaktadırlar.

Sonuç olarak "Bilgisayar Eğitimi" ve bu eğitimi verebilecek Öğretmenlere gereken önemi vermezsek gene kaçan tren/ler arkasından ağıt yakmaktan başka şansımız kalmayacak.

1994-1995 öğretim yılından başlamak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde üniversiteye kadar olan okulların müfredatlarına girmeye başlayan "Bilgisayar" derslerini verecek öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere "Bilgisayar Öğretmenliği" anabilim dalı kuruldu. Bu daha sonra 1997-98 Öğretim yılından itibaren BÖTE olarak yola devam etti. 


Yazının girişinde yaptığım alıntıların tarihleri yukarıda BOTE bölümleriyle ilgili anlattıklarımdan sonra olmasına rağmen hala bir şansımız var verilen kaynakları okuyup bizim yaptıklarımızı değerlendirmekte fayda var. Değilse, KÖY Enstitülerinde olduğu gibi ileride çok hayıflanırız :-)

Saygılarımla,

M. Yaşar Özden
  
Kaynak:


Çarşamba, Eylül 21, 2022

 Eğitimde Milat Değişti;

Fazla ilerlemeden hemen "Milat" teriminin Wikipedia'daki tanımının İngilizcesine bir bakalım;

Common-Era
Common-Era

Bu giriş yazısına baktığımızda "Common Era (CE) and Before the Common Era (BCE)" ve "Anno Domini (AD) and Before Christ (BC)" terimlerinin birbirlerinin yerine kullanıldığını görüyoruz.

BC (Before Christ, İsa'dan önce (İÖ)) ve BCE (Before Common Era, Milattan Önce (MÖ)) aynı anlam için kullanılırken COVID-19'un hayatımızda yaptığı değişimler göz önüne alındığında artık Eğitim alanında yeni bir milat tanımına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu yeni miladı aşağıdaki gibi tanımlamamız doğru olacaktır 😉

BC = Before COVID-19 veya BCE = Before COVID-19 Era

AD = After Disease veya CE = COVID-19 Era

COVID-19 pandemisi sonrasında artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Diğer bütün değişimlere paralel olarak eğitimde de sanayi devrimi sırası/sonrası öğrendiklerimizi aynı şeklide sürdürme şansımız kalmamıştır. Darwin'in Evrim teorisinde olduğu gibi bu değişen şartlara uyum sağlayamayanlar ne yazık ki hem birey ve hem de toplum olarak doğal seçilim yoluyla  kaderlerine razı olacaklardır. Yeni okullar bugünün okulları gibi olmayacaktır, yeni öğretim programları bugünkünden farklı olacak olacak ve bu yeni ortamda var olacak öğrenme yardımcıları (öğretenler değil, öğrenmeye yardımcı olanlar) alan bilgisi, öğrenmeye yardımcı olma bilgisi ve teknolojik formasyona sahip olmak zorunda hissedeceklerdir. 

Yeni milat hepimize hayırlı olsun, farkına varıp gerekli değişimleri yapamazsak tren kaçırmaya devam (şu meşhur trenimiz var ya, Türk gibi başlayıp binmeye bilet alıp bir türlü binme kısmetini yakalayamayıp ardından güzellemeler oluşturduğumuz 😊).

M. Yaşar Özden,
21/9/2022


 

Pazartesi, Ocak 10, 2022

Teknolojik Formasyon ne Olabilir ki? (devam)

Merhaba:

Bu konuda ilk paylaşımı 8 Ocak, 2012'de "Teknolojik Formasyon? Ne Olabilir ki?" başlığıyla yapmışım. Bu yazıda genel olarak Teknolojik Formasyon tanımı konusunda kendi anladıklarımı paylaşmaya çalışmışım. Aradan geçen süre içersinde bu kavram konusunda yaptığımız çalışma sonuçlarını aşağıda sizlere ileteceğim, ilgilenenler okuyup görüşlerini paylaşırlarsa mutlu olurum.

1) Technological Formation Scale for Teachers (TFS): Development and Validation.

Participatory Educational Research (PER) Vol. 8(2), pp. 260-279, April 2021 Available online at http://www.perjournal.com ISSN: 2148-6123 http://dx.doi.org/10.17275/per.21.39.8.2

Technological Foramtion Scale
Technological Formation Scale.


2) Pandemi Dönemi Bağlamında Öğretmenlerin Teknolojik Formasyon Düzeyleri ve Canlı Ders Etkileşim Düzeyleri (Basım Aşamasında), Kabul tarihi, Aralık 2021.

"..Teknolojik Formasyonun ne olması gerektiği konusunda özetle; Teknolojik Alan Bilgisi, ile Teknolojik Alan Bilgisinin Öğrenimde Kulanılma Bilgisi  gerekmektedir. Teknolojik Alan Bilgisi, teknolojinin kendisi/kullanımı (üretim dahil) ile bu teknolojilerin ilgili alanda kullanımını kapsamaktadır..."

Teknolojik Formasyon ve Bilgisayar (Bilimi) Eğitimi konusunda sizlerle bilgi paylaşımı amacıyla aşağıdaki WEB sitesinde paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz.

Bilgisayar (Bilimi) Eğitimi
Bilgisayar (Bilimi) Eğitimi WEB SitesiSaygılarımla,

M. Yaşar Özden