Salı, Kasım 15, 2022

Bilgisayar Eğitimi.

Merhaba:
Bilgisayar Eğitimi konusunda çok sayıda yazı yazdım fakat çok etkilenen olmadığını düşünerek uluslararası alan yazından örnekleri paylaşmanın faydalı olacağını düşünerek bu yazıyı yazmaya karar verdim :-) yazının temelini oluşturan dokümana aşağıdaki adresten erişmek mümkün (resme tıklayarak görebilirsiniz).What is Computer Science? başlığının altında;

"Computing education in K–12 schools includes computer literacy, educational technology, digital citizenship, information technology, and computer science. As the foundation for all computing, computer science is “the study of computers and algorithmic processes, including their principles, their hardware and software designs, their applications, and their impact on society” (Tucker et. al, 2006, p. 2). The K–12 Computer Science Framework organizes this body of knowledge into five core concepts representing key content areas in computer science and seven practices representing actions that students use to engage with the concepts in rich and meaningful ways."

Bu paragrafı GOOGLE çeviri kullanarak Türkçeye çevirdiğimizde;"K-12 okullarında bilgisayar eğitimi, bilgisayar okuryazarlığı, eğitim teknolojisi, dijital vatandaşlık, bilgi teknolojisi ve bilgisayar bilimini içerir. Tüm bilgi işlemin temeli olan bilgisayar bilimi, "ilkeleri, donanım ve yazılım tasarımları, uygulamaları ve toplum üzerindeki etkileri dahil olmak üzere bilgisayarların ve algoritmik süreçlerin incelenmesidir" (Tucker ve diğerleri, 2006, s. 2) . K–12 Bilgisayar Bilimi Çerçevesi, bu bilgi birikimini bilgisayar bilimindeki temel içerik alanlarını temsil eden beş temel kavram ve öğrencilerin kavramlarla zengin ve anlamlı yollarla ilgilenmek için kullandıkları eylemleri temsil eden yedi uygulama halinde düzenler."

Bu kısımda yer alan "Computing Education" terimi için GOOGLE şöyle diyor;

K-12 okullarında ifadesi bizdeki Temel Eğitime (TE12) karşılık gelmektedir. Bu durumda Temel Eğitim okullarındaki Bilgisayar Eğitimi için düşünmemiz gereken başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Bilgisayar okuryazarlığı, 
  • Eğitim teknolojisi, 
  • Dijital vatandaşlık, 
  • Bilgi teknolojisi ve 
  • Bilgisayar bilimini içerir. 
Tüm bilgi işlemin temeli olan bilgisayar bilimi, "ilkeleri, donanım ve yazılım tasarımları, uygulamaları ve toplum üzerindeki etkileri dahil olmak üzere bilgisayarların ve algoritmik süreçlerin incelenmesini içermektedir.

Bütün bu başlıkları göz önüne aldığımızda "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Bölümleri (BÖTE)" ihtiyacı karşılama konusunda bir çözüm olarak düşünülebilir. BÖTE bölümlerinin kurulma amacı da yukarıda kısaca TE-12 okullarındaki bu ihtiyacı karşılamak amacıyla gerekli olan ÖĞRETMENLERİ yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. Fakat, zaman içerisinde Bilgisayar Bilimi kısmında olan gelişmelere uygun olarak bu bölümlerin programları güncellenmedi ve Öğretim Üyesi kadrosu ise Eğitim/Öğretim Teknolojisi boyutunda baskın olmaya başlayınca Öğretmenlik misyonu yerine farklı isimlerle Öğretmenlik dışı alanlara yönelmeler başladı. Aslında, Eğitim/Öğretim Teknolojisinin TE-12 okullarında diğer Öğretmenlik alanlarında olduğu bir görev alarak öğrencilere aktarabileceği bir alan olmadığı için sorun büyüyerek günümüze kadar geldi. Bunun sonucunda, TE-12 okullarındaki görev tanımlarının net olmaması ve buna bağlı olarak bu okullarda okutulacak derslerin programları ve önemi tam anlaşılamadığı için Türk gibi başlanılan bir iş gene yarım yamalak ortada kaldı.

TOGG, İHA, SİHA, AI, IoT, yerli uçak, yerli teknolojilerin havalarda uçuştuğu bir çağda TE-12 okullarında öğrenciler bu gibi teknolojileri üretebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmasına yardımcı olacak Bilgisayar Öğretmenlerini görmeden ve ilgili dersleri almadan hayata hazırlanmaktadırlar.

Sonuç olarak "Bilgisayar Eğitimi" ve bu eğitimi verebilecek Öğretmenlere gereken önemi vermezsek gene kaçan tren/ler arkasından ağıt yakmaktan başka şansımız kalmayacak.

1994-1995 öğretim yılından başlamak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde üniversiteye kadar olan okulların müfredatlarına girmeye başlayan "Bilgisayar" derslerini verecek öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere "Bilgisayar Öğretmenliği" anabilim dalı kuruldu. Bu daha sonra 1997-98 Öğretim yılından itibaren BÖTE olarak yola devam etti. 


Yazının girişinde yaptığım alıntıların tarihleri yukarıda BOTE bölümleriyle ilgili anlattıklarımdan sonra olmasına rağmen hala bir şansımız var verilen kaynakları okuyup bizim yaptıklarımızı değerlendirmekte fayda var. Değilse, KÖY Enstitülerinde olduğu gibi ileride çok hayıflanırız :-)

Saygılarımla,

M. Yaşar Özden
  
Kaynak:


Çarşamba, Eylül 21, 2022

 Eğitimde Milat Değişti;

Fazla ilerlemeden hemen "Milat" teriminin Wikipedia'daki tanımının İngilizcesine bir bakalım;

Common-Era
Common-Era

Bu giriş yazısına baktığımızda "Common Era (CE) and Before the Common Era (BCE)" ve "Anno Domini (AD) and Before Christ (BC)" terimlerinin birbirlerinin yerine kullanıldığını görüyoruz.

BC (Before Christ, İsa'dan önce (İÖ)) ve BCE (Before Common Era, Milattan Önce (MÖ)) aynı anlam için kullanılırken COVID-19'un hayatımızda yaptığı değişimler göz önüne alındığında artık Eğitim alanında yeni bir milat tanımına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu yeni miladı aşağıdaki gibi tanımlamamız doğru olacaktır 😉

BC = Before COVID-19 veya BCE = Before COVID-19 Era

AD = After Disease veya CE = COVID-19 Era

COVID-19 pandemisi sonrasında artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Diğer bütün değişimlere paralel olarak eğitimde de sanayi devrimi sırası/sonrası öğrendiklerimizi aynı şeklide sürdürme şansımız kalmamıştır. Darwin'in Evrim teorisinde olduğu gibi bu değişen şartlara uyum sağlayamayanlar ne yazık ki hem birey ve hem de toplum olarak doğal seçilim yoluyla  kaderlerine razı olacaklardır. Yeni okullar bugünün okulları gibi olmayacaktır, yeni öğretim programları bugünkünden farklı olacak olacak ve bu yeni ortamda var olacak öğrenme yardımcıları (öğretenler değil, öğrenmeye yardımcı olanlar) alan bilgisi, öğrenmeye yardımcı olma bilgisi ve teknolojik formasyona sahip olmak zorunda hissedeceklerdir. 

Yeni milat hepimize hayırlı olsun, farkına varıp gerekli değişimleri yapamazsak tren kaçırmaya devam (şu meşhur trenimiz var ya, Türk gibi başlayıp binmeye bilet alıp bir türlü binme kısmetini yakalayamayıp ardından güzellemeler oluşturduğumuz 😊).

M. Yaşar Özden,
21/9/2022


 

Pazartesi, Ocak 10, 2022

Teknolojik Formasyon ne Olabilir ki? (devam)

Merhaba:

Bu konuda ilk paylaşımı 8 Ocak, 2012'de "Teknolojik Formasyon? Ne Olabilir ki?" başlığıyla yapmışım. Bu yazıda genel olarak Teknolojik Formasyon tanımı konusunda kendi anladıklarımı paylaşmaya çalışmışım. Aradan geçen süre içersinde bu kavram konusunda yaptığımız çalışma sonuçlarını aşağıda sizlere ileteceğim, ilgilenenler okuyup görüşlerini paylaşırlarsa mutlu olurum.

1) Technological Formation Scale for Teachers (TFS): Development and Validation.

Participatory Educational Research (PER) Vol. 8(2), pp. 260-279, April 2021 Available online at http://www.perjournal.com ISSN: 2148-6123 http://dx.doi.org/10.17275/per.21.39.8.2

Technological Foramtion Scale
Technological Formation Scale.


2) Pandemi Dönemi Bağlamında Öğretmenlerin Teknolojik Formasyon Düzeyleri ve Canlı Ders Etkileşim Düzeyleri (Basım Aşamasında), Kabul tarihi, Aralık 2021.

"..Teknolojik Formasyonun ne olması gerektiği konusunda özetle; Teknolojik Alan Bilgisi, ile Teknolojik Alan Bilgisinin Öğrenimde Kulanılma Bilgisi  gerekmektedir. Teknolojik Alan Bilgisi, teknolojinin kendisi/kullanımı (üretim dahil) ile bu teknolojilerin ilgili alanda kullanımını kapsamaktadır..."

Teknolojik Formasyon ve Bilgisayar (Bilimi) Eğitimi konusunda sizlerle bilgi paylaşımı amacıyla aşağıdaki WEB sitesinde paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz.

Bilgisayar (Bilimi) Eğitimi
Bilgisayar (Bilimi) Eğitimi WEB SitesiSaygılarımla,

M. Yaşar Özden

 Perşembe, Eylül 30, 2021

Benim Okulum Bulutta, peki ya seninki?

Merhaba:

"Benim Okulum Bulutta" sitesi üzerinden eğitim gönüllülerine yardım etmeye çalışıyordum birkaç gönüllü ilköğretim Öğretmeni hariç kullanan olmadı. Sistem tek kullanıcı bilgisiyle bütün uygulama ve kaynaklara erişilebilen  Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS ya da LMS) ile eşzamanlı/istek üzerine video ders paylaşımına olanak veren (MS365-MS-Teams) birbirine entegre yapıdan oluşmaktadır. 

https://benimokulumbulutta.onlineBu yapının ilk halini üniversitedeki (2016) "Temel Bilgisayar Okuryazarlığı" dersleri ile TIP Fakültesinin bazı derslerinde Skype For Business (Microsoft daha sonra MS-Teams ile değiştirdi) ve Moodle kullanımıyla 2020 yılına kadar kullanmıştık. 2020 bahar aylarından itibaren ise Skype For Business yerine MS-Teams'i kullanarak devam etmiştik. 

Bu entegre yapı Eşzamanlı-Eşzamanlı olmayan ve Harmanlanmış öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi sırasında büyük kolaylıklar sağlamaktaydı fakat ben bir türlü yaygın kullanımını başaramadım. Sorun galiba bu yapıyı ücretsiz olarak desteklememden kaynaklanıyordu (muş) (kendi aramızdaki konuşmalarda vardığımız sonuç). 

Bu çabanın ne kadar işe yaradığı konusunda içeride tam destek bulamayınca yurtdışında durum nedir diye baktığımda çok ilginç sonuçlarla karşılaştım. İlk örnek;Bu sitedeki arkadaşlar bu işi çok güzel özetlemişler (Moodle ve MS-Teams birlikte);


Aslında bu fikir Microsoft tarafından da desteklenen bir fikir Microsoft diyor ki “Your LMS and Teams: better together for distance learning” Sonuçta bu bütünleşik yapı eğitim/öğretim etkinliklerinde çok güçlü bir platform oluşturmaktadır. Bu yapıyı kullanmak istediğimizde ne kadar bir ücret ödememiz gerektiği sorunun cevabına baktığımda;


Fena değilmiş öğrenci başına “8 $/yıl” demek ki orta boy bir üniversite bu yapıyı kullanmak istese hesap basit;

8 * 16.000 = 128.000 $ /yıl ödemek zorunda kalacak 😊

Acaba benzeri başka ticari uygulaması var mı? diye araştırmaya devam ettiğimde, LMS365 diye başka bir örneğe ulaştım;

https://www.elearningforce.com/

Bu uygulamada MS-SharePoint ve MS-Teams üzerinden gerçekleştirilmiş Öğrenme Yönetim Sistemi-Video ortamı bütünleştirilmesi. Bu yapıyı kullanmak istersek ne kadar ücret öderiz diye baktığımda;
Bu sefer 10$/yıl kişi başı bir ücret görünüyor. 

Microsoft çözümlerine alternatif olarak baktığımızda Zoom ve herhangi bir Öğrenme Yönetim Sistemi kullanılarak hazırlanan örneklere de rastlamak mümkün olabiliyor. Örneğin;


Bu firma ücret konusunda pazarlığa açığız demiş;


Sonuç olarak, amme hizmeti olarak sunmaya çalıştığım hizmetin karşılığı buralarda para etmezken yurtdışında kıymete binmiş sanırım. 😊

Unutmadan, bu entegre sistemi Windows Uygulaması oluşturup Windows Store’da da paylaşmıştım. Windows Store’da “myozden” olarak arama yapıldığında verdiğim derslerde öğrenciler için oluşturduğum Mobil uygulama örnekleri arasında görünüyor;
Saygılarımla,

30/09/2021
Prof. Dr. M. Yaşar Özden
 


Salı, Mart 09, 2021

Harmanlanmış Öğrenme Ortamları - Öğrenme Analitiği

Merhaba:

Öğrenme Analitiği konusu bu aralar çok ilgi çekmeye başladı. Öğrencilerin elektronik ortamlarda oluşturduğu verileri (geçirdiği süre, iletişim sırasında oluşturduğu içerik vb.) izleyerek bu verilerin öğenci başarısıyla bir ilişkisi var mı? sorusuna cevap bulabilmek amacıyla, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 2001/2002 Öğretim yılında "CSIT444-Online Web Design" dersinde kendi oluşturduğum "Öğrenme Yönetim Sistemi" üzerinden topladığım verileri Orta Doğu Üniversitesi'nde yapılan bir toplantıda sunmuştum.

Öğretim Yönetim Sitesinin çalıştığı "GUIDE" 

Kaynak: Özden M.Y. (2002), Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE 2002), 20-22 Mayıs 2002, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Bildiriler Kitabı, s. 44-50.

Öğrenci başına dönem boyuca ortalma siteyi kullanma süresi 11.1 saat olarak hesaplamıştım (öğrenci siteye giriş yaptıktan sonra gördüğü her sayfada geçirdiği zamanın toplam süresi).Dönem sonu proje sunumlarından sonra öğrencilerin notlarına bakınca,  

Grup ve kişisel olarak chat/forum/e-mail verileri ile dönem harf notları.

harcanan sürelerle oluşan notlar arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştım :-).

Umarım günümüz öğrencileri için durum farklıdır, bu çalışmanın yapıldığı tarihten bu yana neredeyse 20 yıl geçmiş. Bu "Öğrenme Yönetim sitemi" hala aktif fakat rektefiye gerektiriyor :-) 

Makale bağlantısı aşağıda;


http://guide.ceit.metu.edu.tr/documents/Ogretici_Tabanli_Ogrenmeden_Internet_Tabanli_btie_2002.htm

Saygılarımla,


Perşembe, Şubat 25, 2021

Sorun Uzaktan Eğitim mi? Vurun abalıya.

Merhaba:

Geçenlerde Facebook’ta Sayın Salih tarafından yapılan bir paylaşımda “..Araştırmaya dolayısıyla da veriye dayalı eğitim politikaları oluşturulmak eğitime önemli bir ivme katacağı gibi sistemi ileriye götürecek anlamlı bir eğitim vizyonu ortaya koymanın da ihmal edilemez adımıdır..” Kaynak: Zamanı Gelmedi mi? - Salih Sarpten" denilmişti. Yazının içeriğinde ise 2 farklı kaynaktan yapılan araştırma sonuçları paylaşılıyordu. Fikre katılmama rağmen araştırma sonuçlarına baktığımda konuyu aynı şekilde değerlendirmediğimizi görünce bu paylaşıma yorum olarak aşağıdaki cümleleri yazdım;

Sayın Sarpten, yazınızı ilgiyle okudum veriye dayalı karar alma fikrine katılmakla birlikte hangi veriyi kullanacağız kısmında bazı çekincelerim var. Örneğin, "19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği “Çevrimiçi Eğitim Değerlendirme Anketi” nin sonuçlarına baktığımda (492 katılarak görüş bildirmiş) katılımcılar demişler ki;

%73,6’sı günün en az 5 saatini ekran karşısında geçiriyor.
%84,4’ü uzaktan eğitimi etkili bir öğrenme modeli olarak görmüyor.
%93,5’i uzaktan eğitim sayesinden dersleri daha hızlı bir şekilde öğrendiğini düşünmüyor.
%88,6’sı uzaktan eğitim öğrenmeyi kolaylaştırmıyor.
%78,7’si uzaktan eğitime devam etmek istemiyor.
%87’si uzaktan eğitimi yüz yüze eğitimle eş değer olarak görmüyor.

Bu sonuçlara bakınca uzaktan eğitimi ağzımıza bile almamamız gerekir   Fakat Yükseköğretim Kurulu’nun üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği "Çevrim içi eğitim süreciyle ilgili değerlendirme, iletişim ve paylaşım gibi konularda farkındalık” anketine (Kaynak: YÜKSEKÖĞRETİME İLİŞKİN “EN YÜKSEK KATILIMLI” ANKETİN SONUÇLARI AÇIKLANDI) 207 üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrenci ile 27 bin 820 öğretim elemanı gönüllü olarak katılmıştı. Bu ankete göre;

- Öğrencilerin bahar dönemindeki eğitim tercihi
Öğrencilerin yüzde 27'si bahar dönemindeki eğitim sürecinin "yüz yüze" olmasını isterken, yüzde 47'si "çevrim içi" olmasını ve yüzde 26'sı ise karma bir şekilde yapılmasını tercih etti. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 46'sı Kovid-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29'u tamamen çevrim içi olmasını ve yüzde 25'i ise karma olmasını istedi.

Öğrencilerin sadece %27'si önümüzdeki dönem için yüz yüze eğitim istemişler.   %47’si ise tercihlerini uzaktan eğitimden yana kullanmışlar. 

- Öğretim elemanlarının çevrim içi eğitime dair görüşlerine bakınca;

Öğretim elemanlarının yüzde 69'u derslere hazırlık çalışmalarına daha fazla zaman harcadığını belirtirken, yüzde 43'ü öğrencilerin hem derse katılımlarının hem de başarı durumlarının azaldığını ifade etti.

Öğretim elemanlarının yüzde 61'i çevrim içi eğitim sürecinin ders verme dışındaki akademik faaliyetlere etkisinde bir değişiklik olmadığını veya olumlu yönde etkilediğini ve yüzde 64'ü eğitimleri verimli yürütebilmek için ciddi bir güçlük yaşamadığını belirtti.

Öğretim elemanlarının yüzde 74'ü yeni teknolojik ve pedagojik beceriler edindiğini belirttiği ankette yüzde 61'i bahar döneminde eğitimlerin çevrim içi, yüzde 26'sı karma ve yüzde 13'ü yüz yüze olmasını istedi.

Öğretim elemanlarının yüzde 44'ü salgın dönemi sonrasında eğitimlerin yüz yüze, yüzde 56'sı ise derslerin çevrim içi veya çevrim içi destekli olmasını tercih etti

Bana YÖK anketi için üniversite seviyesi diyebilirsiniz fakat bu durumda sizin paylaştığınız TMK ise sadece bir okul yani bir sadece "Durum/Case " diye sorgulanabilir.  Dolaysısıyla, veri kullanımı sırasında da dikkatli olmakta fayda var. Yurt dışında yapılan çalışmalarda da TMK'yı destekleyen türde çalışmalar olsa da çoğunluk değil. Aslında, bu okulda niçin sonuçlar zamanın ruhuna aykırı çıkıyor diye bakılabilir. 

Buraya kadar veriye dayalı eğitim politikaları konusunda görüşlerimi bildirdikten sonra, sorunun asıl kaynağı nedir? Sorusunun cevabı için görüşlerimi şu şekilde paylaşıma devam ettim.
 
Son günlerde, sözüm meclisten dışarı bir kısım “Teknoloji düşmanı ya da yetersiz teknolojik bilgisi olanlar” vurun abalıya misali “ağızlarını açtıklarında” uzaktan eğitim şöyle kötü, böyle kötü diye yorum yapıyorlar. Öğrencilerin istemediği söylenen uzaktan eğitim uygulamaları sorgulandığında öğretmenlerin yüz yüze eğitimde sınıf ortamında kullandıkları sunum programı (PowerPoint) saydamları üzerinden kendileri söyleyip kendileri dinledikleri örneklere varıyoruz. Kişisel görüşüme göre, eğitim sisteminin en büyük sorunlarından birisi olan bu sunumlar yüz yüze öğretim ortamlarından aynen buraya taşınmış durumda. Bu sunum programları yardımıyla işlenen derslerdeki öğrenci ilgi ve motivasyonları ne ise durum burada da aynen devam etmektedir. Bir farkla, daha önce yüz yüze eğitim sırasında kapalı kapılar ardında kimsenin görmediği, denetlemediği/denetleyemediği muhteşem uygulamalar uzaktan eğitimin kullanımıyla birlikte yaşamımızın bir parçası oldular. Artık, eğitim/öğretim ortamlarında söz uçmuyor ders kayıtları sayesinde tekrar tekrar izlenebiliyor, canlı dersler sadece okulun kapalı sınıflarında gizli saklı kalmıyor neticede eğitim ve öğretim ortamları için artık “Kral Çıplak”. Bu noktada yapılması gereken vurun abalıya demek yerine bunun nedeni ne? diye düşünmek faydalı olabilir. Eğer COVID-19 felaketi yaşanmasıydı daha uzun yıllar bu sorunları görme şansımız olmayacaktı. Atalarımızın dediği gibi “bir musibet bin nasihatten iyidir”. 

Sonuç olarak, aynı çözüm kümesini kullanarak farklı çözümler beklemek akıllı insanların işi olmamalı. Kök sorun daha derinlerde uzaktan eğitim kötülenerek yüz yüze eğitimin sorunlarının üstü kapatılamaz. 

COVID-19'dan sonra artık endüstri devrimi eğitim yöntemleriyle var olmak mümkün olmayacak. Durumu anlamayanlara geçmiş olsun önümüzdeki dönemin "Digital Slaves" kategorisinde yerlerini ALACAKLAR. Bu işin şakası yok. Bir an önce ayağımızın altından çekilen halının farkına varıp gereğini yapmalıyız. Bütün eğitim/öğretim alanlarında TEKNOLOJİK FORMASYON’A (Kaynak:  Technological Formation Scale for Teachers (TFS): Development and Validation) sahip bireylerin yetiştirilmesi için el ele vermeliyiz.

Saygılarımla,

Cumartesi, Şubat 20, 2021

Akademik Atıflar? Google Scholar açık profil verileri Türk'ün Türk'e propagandası? 2021'de de değişen birşey yok, KKTC verileri


Merhaba:

Son bir kaç gündür facebookta paylaşılan ve Google Scholar açık profil verileri kullanılarak hazırlanan "Türkiye'de en çok atıf alan ve H index’i en yüksek 6.000 akademisyen" isimli çalışmayı okumak istiyorsanız bu bağlantıya TIKLAYINIZ!

Aşağıdaki tabloyu KKTC'de yer alan ve bu listeye girenlerin bir kısmını göstermektedir. H-Indeks değerleri ve Atıf sayılarına göre sıralama yapınca farklı sonuçlar çıkması normal görünüyor sunulan verilerden. 

WEBOMETRICS-Türkiye'de en çok atıf alan ve H index’i en yüksek 6.000 akademisyen (2021)

KKTC'de yer alan üniversitelerde görev yapan 116 öğretim elemanı bu listede yer alırken bunların kurumlara göre dağılımına bakacak olursak; 

                Kurum                                         Araştırmacı
Eastern Mediterranean University 40
Near East University                 40
Cyprus International University 13
Lefke Avrupa Üniversitesi           9
Girne Üniversitesi                           7
Final International University           3
Girne American University           3
Kıbrıs İlim Üniversitesi                   1
                           Toplam:      116

Grafik olarakta aşağıdaki gibi görünüyor.12 Şubat 2016 tarihinde yazıp paylaştığım yazıdaki soru/sorun halen bu verilerde de devam etmektedir. Google Scholar açık profilleri listesinde yer alan bu araştırmacıların WEB of Science'taki performanslarına baktığımızda çok farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu konudaki sorularıma benzer serzenişler bu listenin en üstlerinde yer alan akademisyenlerden de geliyor. Örneğin, sayın Dr. Emrah Tiras kendi kişisel twitter hesabında şunları paylaşmış;

Dr. Emrah Tiras'ın görüşleri


Sonuç olarak, ben hala "Akademik Atıflar? Google Scholar açık profil verileri Türk'ün Türk'e propagandası?" olduğunu düşünüyorum ve aynı soruyla bu yazıyı bitirmek istiyorum. 

Evet, ne yapacağız bu indekslerin hangisine inanacağız?

Saygılarımla