Cumartesi, Nisan 14, 2012

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Kuruldu..

merhaba:
uzun zamandır kurulmasını çok istediğim "Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği" nihayet kuruldu. Derneğin WEB sayfasına adresinden erişilebilmektedir. Bu dernek bu alanda görev yapanların birlikte Bilişim Teknolojileri Eğitimi konusunda ortak akıl oluşturmalrına, sorunlarına çözüm bulmalarına, topluma yön göstermede yardımcı olacağını düşünüyorum. umarım, birlikte bu amaçlara ulaşabiliriz. Unutmadan, bunların olabilmesi için üye olmanız gerekecek :-). Derneğimizin kurulduğu şu günlerde, yazılı basında 4+4+4 olarak adlandırlan ve tüm eğitim sistemimizi ilgilendiren yasa çerçevesinde "Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi" konusundaki çalışmalarda son hız devam etmekte. Bu çerçevede Öğretmen yetiştiren kurumlar olarak Eğitim Fakülteleri de görüş oluşturmak amacıyla çalışmaktalar. Eğitim Fakültelerinde yer alan bölümlerde bu çalışmalar sırasında yeniden değerlendirilmektedir. ODTÜ, Eğitim fakültesi olarak öğretmen yetiştirme konusunda bizde görüşlerimizi ilgili yerlere ilettik. Genel görüşlerimizin yanı sıra, Bilişim Teknolojileri Eğitimi konusunda çalışan bir akademisyen olarak geçen yıl AB tarafından yayınlanan "Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe 2011" bir rapordan yola çıkarak oluşturduğum görüşlerimi diğer Eğitim Fakültesi Dekanlarına gönderdim. Kısaca özetleyecek olursam;

•Ekte gonderdigim sekilller bakildiginda AB’de Bilisim Teknolojileri konusunda ogretmenlerin gerekli becerileri hizmet oncesi programlarda kazandiklari ve eger bu gerceklesmezse daha sonra bu becerilerin hizmetici yontemlerle kazanmalarinin cok kolay olmadigi soyleniyor.

•Raporda ilgimi çeken bilgiler var, bizde Bilişim Teknolojileri dersi kredisiz, haftada bir saat ve seçmeli olmasına rağmen (Types of teachers teaching ICT in primary education (ISCED 1), 2009-10.png)’de ISCED 1 (İlkogretim birinci kademe)’ de Bilisim Teknolojileri dersinin Bilisim Teknolojileri ogretmenleri taraından verildiği söyleniyor.? Olmayan dersin öğretmenleri demek ki derslere giriyorlarmış?


•Aynı durum ISCED 2 ve 3 içinde geçerli (İlköğretim ikinici kademe ve ortaöğretim) orada da gene Bilişim Teknolojileri öğretmenleri derse giriyorlarmış? (Types of teachers teaching ICT in general secondary education (ISCED 2 and 3), 2009-10.png).

•ISCED 3 için çarpıcı bir başka bilgi ise okul yöneticileri Bilişim Teknolojileri öğretmeni bulmada çektikleri zorluk konusunda İgiltere’den sonra AB ikincisi olmuşlar (%47)  (Percentage of students in the eighth grade attending a school which had difficulty filling.png).


•Öğretmenlerimizin çoğunluğu Bilişim Teknoloji konusundaki bilgi ve becerilerini öğremen yetiştiren kurumlarda verilen derslerde kazanmışlar ve bu becerilerin kazandırılması konusu Eğitim Fakültelerimizin kendi kararlarına bırakılmış?  (Müfredatları Eğitim Fakülteleri belirliyor ya?) (MANY TEACHERS ACQUIRE ICT KNOWLEDGE AND SKILLS.png).


•ISCED 1, 2 ve 3 için Öğretmen Yetiştiren Kurumların ana müfredatlarında bakıldığında Bilişim Teknolojileri becerilerinin kazandırılması müfredat içerisinde yer almaktadır (ICT-related skills defined in the core curriculum for initial education for teachers.png)


•Öğretmen niteliğinin yoğunca tartışıldığı şu günlerde AB’de ISCED 1,2 ve 3’te görev yapan öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri becerilerini değerlendirken biz buna gerek görmüyor muşuz? (Regulations on evaluating teachers' ICT skills.png).


Bu rapor, bizim Bilişim Teknolojileri konusunda birşeyleri yapıyormuş gibi yaptığımızı göstermesi açısından çok önemli görünüyor. Ayrıca, öğretmen yetiştiren kurumlar olarak temel mesleki bilgi ve becerilen edinilmesinde, Alan Bilgisi, Meslek Bilgisi (Pedagojik Formasyon), Genel Kültür yanında artık Teknolojik Formasyonunda (Bilişim teknolojileri) yer alması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerimizin Bilişim Teknolojileri konusunda bu becerileri kazanması yanı sıra ISCED 1,2 ve 3 seviseyinde okuyan öğrencilerimizinde yeterli bilgi ve beceri düzeyine gelebilmeleri için bu seviyelerde zorunlu dersler almaları ve bu derslerin ilgili uzman öğretmenlerce verilmesi gerekmektedir. Bu seviyeler için görev yapacak öğretmenleri Bilişim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde yetiştirilmesi uygun olacaktır.

Saygılarımla,
M. Yaşar Özden
14/4/2012