Cuma, Mayıs 09, 2014

Eğitim-Bilişim Teknolojileri:
TÜRKİYE 2. BİLİŞİM ŞURASI EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU
Sorumlu STK: Türkiye Zeka Vakfı STK Adına
Yönetici: Prof. M. Yaşar Özden

Merhaba:


10-11 Mayis 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye 2. Bilisim Şurası, Eğitim Çalışma grubu olarak bir rapor yayınlamışız  
Raporu "Egitim Calisma Grubu Taslak Raporu" adresinde bulabilirsiniz). 

O zamanın teknolojilerini kullanarak :-) bu raporu yazarken, epeyce "ONLINE" çalışmışız  :-)

ve raporun giriş kısmında;

1. Giriş

Bilgi, günümüz ekonomisinde toplumların rekabet güçlerini ve gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli unsur haline gelmiştir. Bilgi ekonomisine geçişte insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yaşamboyu eğitim öncelikli önem taşımaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı açısından gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki uçurum, yaşamın her alanına yansımaktadır. Bu teknolojilerdeki hızlı değişimler ülkeleri bir yandan çeşitli ekonomik ve sosyal çalkantılar içine sürüklerken, diğer yandan da yeni ekonomik süper güçler yaratmaktadır. İster geri kalmış olsun, isterse gelişmiş, bilişimin gücünün farkına varan tüm ülkeler, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için var güçleri ile planlar yapmakta, mevcut sistemlerini sorgulamakta ve bilgi toplumunun temel taşı olan insan gücünü her şeyin önüne çıkarmaktadırlar. Çünkü artık ülkelerin zenginlikleri para ile ya da doğal kaynaklarının zenginliği ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir. İnsan gücü yetiştirmenin tek yolu da eğitim ve öğretimdir.


Eğer bir ülkede eğitim kurumları öncelik sırasında arka plana itilmişse, genç nüfusa eğitim olanakları sağlanamıyor ve gençler toplum dışı etkinliklere itiliyorlarsa ve yetişen değerli beyinler başka ülkelere göç ediyorlarsa, o ülke kan kaybediyor demektir. Bu nedenle, Türkiye 21. yüzyılda varlığını sürdürebilmek için Milli Eğitimini ciddi bir biçimde yeniden yapılandırmak zorundadır. 

Bu yapılanma, bilişim teknolojileri ile toplumumuzun düşünme, öğrenme ve iletişim alışkanlıklarını geleceğin ihtiyaçlarına göre değiştirmelidir. Bunun için, temel hedeflerimiz;

  • Toplumumuzun tüm kesitlerinde yaratıcı, esnek ve yenilikçi düşünce tarzını oluşturmak, 
  • Bireylerimizin yaşam boyu eğitimini sağlamak ve sosyal sorumluluğunu geliştirmek,
  • Okullarımızı kendi aralarında ve çevrelerindeki dünya ile bağlantılandırmak,
  • Yeni eğitim yöntemleri kullanarak eğitimde etkinliği ve verimliliği artırmak,
  • Milli Eğitim Sistemimizin idari ve yönetimsel mükemmeliyetini sağlamak ve
  • Bilgi toplumuna dönüşümde sayısal uçurumu (digital gap) gidermektir. 
Eğitim adına cevap oluşturuken;

a) Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim 
b) Yükseköğretim 
c) Uzaktan eğitim 
d) Özel kurslar ve sertifika programları 
e) Eğitimde Fırsatlar

başlıkları halinde kaynak bir döküman oluşturmaya çalışmışız.

Aradan 10 yıl geçmiş, ne kadar yol aldık dersek, önce raporun tamamına bakmak gerekir sanırım. Fakat benim dikkat çekeceğin asıl konu en son madde, o dönemlerde "sayısal uçurum"  sadece sahiplik anlamıda kullanılıyordu, artık "bu cihazları kullanarak üretici olmak" çok önemli olmaya başladı. Bunun için ne yapabiliriz? bundan sonra cevabını bulmamız gereken soru olacak ve çok zamanımızı alacağa benzer. vakit harcayanlara kolay gelsin.

Saygılarımla
M. Yaşar ÖzdenHiç yorum yok: