Salı, Kasım 15, 2022

Bilgisayar Eğitimi.

Merhaba:
Bilgisayar Eğitimi konusunda çok sayıda yazı yazdım fakat çok etkilenen olmadığını düşünerek uluslararası alan yazından örnekleri paylaşmanın faydalı olacağını düşünerek bu yazıyı yazmaya karar verdim :-) yazının temelini oluşturan dokümana aşağıdaki adresten erişmek mümkün (resme tıklayarak görebilirsiniz).What is Computer Science? başlığının altında;

"Computing education in K–12 schools includes computer literacy, educational technology, digital citizenship, information technology, and computer science. As the foundation for all computing, computer science is “the study of computers and algorithmic processes, including their principles, their hardware and software designs, their applications, and their impact on society” (Tucker et. al, 2006, p. 2). The K–12 Computer Science Framework organizes this body of knowledge into five core concepts representing key content areas in computer science and seven practices representing actions that students use to engage with the concepts in rich and meaningful ways."

Bu paragrafı GOOGLE çeviri kullanarak Türkçeye çevirdiğimizde;"K-12 okullarında bilgisayar eğitimi, bilgisayar okuryazarlığı, eğitim teknolojisi, dijital vatandaşlık, bilgi teknolojisi ve bilgisayar bilimini içerir. Tüm bilgi işlemin temeli olan bilgisayar bilimi, "ilkeleri, donanım ve yazılım tasarımları, uygulamaları ve toplum üzerindeki etkileri dahil olmak üzere bilgisayarların ve algoritmik süreçlerin incelenmesidir" (Tucker ve diğerleri, 2006, s. 2) . K–12 Bilgisayar Bilimi Çerçevesi, bu bilgi birikimini bilgisayar bilimindeki temel içerik alanlarını temsil eden beş temel kavram ve öğrencilerin kavramlarla zengin ve anlamlı yollarla ilgilenmek için kullandıkları eylemleri temsil eden yedi uygulama halinde düzenler."

Bu kısımda yer alan "Computing Education" terimi için GOOGLE şöyle diyor;

K-12 okullarında ifadesi bizdeki Temel Eğitime (TE12) karşılık gelmektedir. Bu durumda Temel Eğitim okullarındaki Bilgisayar Eğitimi için düşünmemiz gereken başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Bilgisayar okuryazarlığı, 
  • Eğitim teknolojisi, 
  • Dijital vatandaşlık, 
  • Bilgi teknolojisi ve 
  • Bilgisayar bilimini içerir. 
Tüm bilgi işlemin temeli olan bilgisayar bilimi, "ilkeleri, donanım ve yazılım tasarımları, uygulamaları ve toplum üzerindeki etkileri dahil olmak üzere bilgisayarların ve algoritmik süreçlerin incelenmesini içermektedir.

Bütün bu başlıkları göz önüne aldığımızda "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Bölümleri (BÖTE)" ihtiyacı karşılama konusunda bir çözüm olarak düşünülebilir. BÖTE bölümlerinin kurulma amacı da yukarıda kısaca TE-12 okullarındaki bu ihtiyacı karşılamak amacıyla gerekli olan ÖĞRETMENLERİ yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. Fakat, zaman içerisinde Bilgisayar Bilimi kısmında olan gelişmelere uygun olarak bu bölümlerin programları güncellenmedi ve Öğretim Üyesi kadrosu ise Eğitim/Öğretim Teknolojisi boyutunda baskın olmaya başlayınca Öğretmenlik misyonu yerine farklı isimlerle Öğretmenlik dışı alanlara yönelmeler başladı. Aslında, Eğitim/Öğretim Teknolojisinin TE-12 okullarında diğer Öğretmenlik alanlarında olduğu bir görev alarak öğrencilere aktarabileceği bir alan olmadığı için sorun büyüyerek günümüze kadar geldi. Bunun sonucunda, TE-12 okullarındaki görev tanımlarının net olmaması ve buna bağlı olarak bu okullarda okutulacak derslerin programları ve önemi tam anlaşılamadığı için Türk gibi başlanılan bir iş gene yarım yamalak ortada kaldı.

TOGG, İHA, SİHA, AI, IoT, yerli uçak, yerli teknolojilerin havalarda uçuştuğu bir çağda TE-12 okullarında öğrenciler bu gibi teknolojileri üretebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmasına yardımcı olacak Bilgisayar Öğretmenlerini görmeden ve ilgili dersleri almadan hayata hazırlanmaktadırlar.

Sonuç olarak "Bilgisayar Eğitimi" ve bu eğitimi verebilecek Öğretmenlere gereken önemi vermezsek gene kaçan tren/ler arkasından ağıt yakmaktan başka şansımız kalmayacak.

1994-1995 öğretim yılından başlamak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde üniversiteye kadar olan okulların müfredatlarına girmeye başlayan "Bilgisayar" derslerini verecek öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere "Bilgisayar Öğretmenliği" anabilim dalı kuruldu. Bu daha sonra 1997-98 Öğretim yılından itibaren BÖTE olarak yola devam etti. 


Yazının girişinde yaptığım alıntıların tarihleri yukarıda BOTE bölümleriyle ilgili anlattıklarımdan sonra olmasına rağmen hala bir şansımız var verilen kaynakları okuyup bizim yaptıklarımızı değerlendirmekte fayda var. Değilse, KÖY Enstitülerinde olduğu gibi ileride çok hayıflanırız :-)

Saygılarımla,

M. Yaşar Özden
  
Kaynak:


Hiç yorum yok: