Pazar, Aralık 07, 2014

Bilgisayar Eğitimi Neden Olmalıdır (2)?

Merhaba:

Bir önceki paylaştığım yazıda sayın Selçuk Şirin'in Hürriyet gazetesine yazdığı "Çocuklarımız Bilgisayar Kullanmayı Bilmiyor" başlıklı yazısından sonra sayın  Arif Altun hocamızda Facebook sayfasında duyurusunu yaptığı 2014 yılında yayınlanan araştırmalarında;

  • Özmen, B. & Altun, A. (2014). Undergraduate students' experiences in programming: Difficulties and obstacles. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(3), 9-27. http://www.tojqi.net/arti…/TOJQI_5_3/TOJQI_5_3_Article_1.pdf


  • Özdinç, F. ve Altun, A. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının programlama sürecini etkileyen faktörler. İlköğretim Online, 13(4), 1531-1541. http://ilkogretim-online.org.tr/vol13say4/v13s4m24.pdf


Her iki yayın Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde okuyan ve İnternet Tabanlı Programlama dersine devam eden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Her iki çalışmada nitel araştırma desenleri kullanıldığı için her ne kadar genelleme yapmaya elverişli olmasa da bulgular algoritmik düşünce becerilerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulaması açısından çok önem taşımaktadır. Bu iki yayında da atıf yapılan bir başka 2014 yılı yayında ise;

  • Akpınar, Y., & Altun, A. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online (13)1, 1-4.

Çağımız okullarında programlama eğitimi gereksiniminin önemine vurgu yaparak bu konuyu tartışmışlardır. İlgili makalenin giriş kısmında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin kuruluşundan da bahsedilerek kısa bir bilgi verilmiştir. Bu bölümlerin kurulmasında ve kurulan bölümün ilk kurucu bölüm başkanı olarak bende daha önce bir yazı paylaşmıştım "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümlerininBaşlangıcı?" kuruluş amacının netleşmesi amacıyla okumanızı öneririm.

Yazıya dönecek olursam, Yukarıda verdiğim kaynaklardan birkaç cümle alıntı yapacağım ve yorumu sizlere bırakacağım..

...In this study, where undergraduate students' views on the causes of failure in programming courses and the problems they had encountered in programming were examined. In this regard, it has been observed that students’ difficulties were mainly related to programming knowledge, programming skills, understanding semantics of the program and debugging; in addition, programming knowledge came to  the front among others. Difficulties related to programming knowledge can be listed in the following
order; syntax, knowing the concepts or principles related to the programming language, remembering the functions and its parameters, defining variable and choosing the decision structures and loops that will be used in program.....

......Students whose previous programming experience are higher (advanced programmers) highlighted that programming performance is dependent on preparing an algorithm. Similarly, Bednarik and Tukiainen (2004) stated that while advanced programmers build hypotheses before writing a program, novice programmers start with writing the program directly. Preparing algorithm become prominent as the primarily issue for especially novice programmers who begin learning a new programming language (Eryılmaz, 2003)......


..... İleri düzey katılımcılar program yazmaya başlamadan önce diğer gruplara göre daha uzun süre zihinlerinde tasarlama süreci geçirdiğini belirtmektedir. Benzer şekilde, Bednarik ve Tukiainen (2006), program yazma sürecini göz izleme ile inceledikleri çalışmalarında deneyimli katılımcıların önce hipotezler kurduğunu belirtirken, acemi kullanıcıların doğrudan kod yazma sürecine geçtikleri sonucuna ulaşmıştır....


.... Bu araştırmada deneyimli katılımcıların bilgi düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Döngüyü okuma süreçlerinde ileri düzey katılımcılar döngüyü adım adım döndürmekte, düşük düzey katılımcılar ise yüzeysel olarak incelemektedir. Benzer biçimde, Crosby ve Stelovsky (1990), deneyimin algoritma okumada etkisini araştırdıkları çalışmalarında deneyimin, okuma stratejilerini etkilediğini ve daha deneyimli kişilerin önemli bölgelerde daha fazla zaman geçirdiğini belirtmektedir......


..... Programlama dili öğrenme oldukça uzun bir zaman gerektiren zor bir süreçtir. Özellikle lisans düzeyindeki programlama dersleri çoğunlukla üst düzey düşünme becerileri gerektirdiği için genellikle giriş seviyesinde programlama bilgisine sahip öğrenciler tarafından oldukça zor olarak algılanmaktadır (Tan, Ting ve Ling, 2009; Gültekin, 2006)....

...... Ayrıca, programlama deneyimi yüksek olan öğrenciler, programlama başarısının algoritma oluşturmaya bağlı olduğunu vurgulamışlardır. Algoritma oluşturma, özellikle bir programlama dilini yeni öğrenmeye başlayan öğrencilerin en başta öğrenmesi gereken konu olarak öne çıkmaktadır (İmal ve Eser, 2009; Eryılmaz, 2003). Ancak öğrenciler, algoritma oluşturmayı vakit alıcı ve zor bir süreç olarak algıladıkları için (Futschek ve Moschitz, 2010) programlama derslerinde algoritmik düşünmeyi geliştirme en büyük problemlerden biri olarak görülmektedir (Ziatdinov ve Musa, 2012).......

....Sonuç olarak, öğrencilerin programlama sürecinde yaşadıkları güçlükleri ve karşılaştıkları engelleri en aza indirebilmek için özellikle yükseköğretim kurumlarında uygun programlama eğitimi verilmesi gerekmektedir (Fessakis, Gouli ve Mavroudi, 2013). Mevcut müfredatın programlama derslerinin saatlerinin artırılması ve bu derslerin kapsamının genişletilmesi suretiyle yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, programlama eğitimine daha fazla önem verilmelidir (Akpınar & Alt un, 2014); bu kapsamda, programlama eğitimi söz konusu sorunlar ve mevcut durum dikkate alınarak yapılmalıdır.......

Yukarıda alıntılar yaptığım yayınlardan benim anladığım ALGORİTMİK DÜŞÜNME BECERİLERİNİN programlama için çok önemli olduğudur. Sonuç olarak şeklinde başlayan paragrafta PROGRAMLAMA EĞİTİMİ konusunda yazılanlara katılıyorum. Ancak, ben bu işin YÜKSEKÖĞRETİM'e bırakılmasının çok geç olacağını ÇAĞDAŞ NESİLLERİN okulöncesinden başlayarak ALGORİTMİK, BİLGİSAYARCA (COMPUTATIONAL) DÜŞÜNME BECERİLERİYLE donanacak şekilde bir Temel Eğitim almalarının doğru olacağını düşünüyorum. Bunun gerçekleşmesi için de "Bilgisayar Eğitimi’nin müfredatı, yöntemleri, ve materyalleri göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılacak "Bilgisayar Eğitimi" bölümlerinden mezun olacak öğretmenler aracılığıyla verilmesinin doğru olacağı görüşümü tekrarlıyorum.

Özetle söylemek gerekirse, hem uluslararası sınavlar hem de akademik çalışmalar çağdaş bireylerde algoritmik, bilgisayarca düşünme becerilerinin olması gerektiğini ve bunun ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını doğrular yöndedir. Koskoca, 19. Milli Eğitim Şurası'nda bu çerçevede bir karar alınmamış olması ve konunun tartışılmamış olması beni çok umutlandırıyor :-)

"İlgililer bilgisiz, bilgililer ilgisiz" diye bir deyiş hatırlıyorum yukarıda verdiğim kaynaklar bilgililerin ilgili olduğunu gösteriyor, şimdi sorun ilgililere kalıyor. Eğer, bilgili olduklarını düşünüyorlarsa bunlar ve benzeri kaynakların gereğini yapmak İLGİLİ olarak onlara kalıyor. Yapacak olurlarsa, her zaman kendilerini kutlayıp bir katkı gerekirse memnuniyetle yapmaya hazır olduğumuzu söyleyerek bitireyim..

Saygılarımla,

M. Yaşar Özden2 yorum:

fatih dedi ki...

Hocam yazılarınızı hep takip ediyorum ve bir BÖTE mezunu olarak gerçekten ne öğretmeni olduğumuzu çok güzelce anlattınız. En yakın zamanda ilgililerin bizim sadece word ve excel öğretmeni olmadığımızı anlaması dileği ile....

Unknown dedi ki...

Hocam yazınız çok güzel olmuş.Algoritmik düşünmenin önemine çok güzel anlatmışsınız.İnsanlar bunu anlamıyor bilgisayar eğitimi konusunda da sadece bilgisayar kullanmayı öğretileceğini düşünüyorlar, çocuklar bilgisayar kullanıyor diyorlar.Bilmiyorlar ki bilgisayar eğitiminin amacı bilgisayar kullanımını öğretmek değil, düşünce yapısını geliştirmek.Bir problem karşısında çıkabilecek tüm durumları düşünmeyi öğretmek, bir duruma farklı çözümler bulmayı öğretme.Tekrar elinize sağlık hocam.